DPO On Demand

Uporabni dokumenti

Na tem mestu zbiramo uporabne dokumente, ki vam utegnejo priti prav pri vašem delu
Spremljamo, kakšne napotke daje upravljavcem Evropska komisija in informacijski pooblaščenci v državah članicah EU Smernice za DPOje, ki jih je izdelal francoski Informacijski pooblaščenec (CNIL) – povzetek v angleščini in izvirnik v francoščini Evropska komisija o kibernetski varnosti Open Source orodje za izdelavo presoje vplivov na zasebnost – PDIA (izdelal francoski informacijski pooblaščenec CNIL, dostopno v angleškem jeziku) Kako zbrisati osebne podatke, smernice britanskega Informacijskega pooblaščenca (ICO) Priročnik za varstvo osebnih podatkov 2018, FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (v angleščini) Smernice o piškotkih, izdelal irski pooblaščenec, dostopno v angleškem jeziku) Sodnna praksa ESČP Zbirka sodb Evropskega sodišča za človekove pravice s področja varstva osebnih podatkov (posodobljena novembra 2020) Drugi uporabni dokumenti in analize organizacij, ki se ukvarjajo z vasrtvom osebnih podatkov Big Data, evropska analiza o prednostih in pasteh podatkovne analitike, Vodafone Institute for Society and Communications Močna varnostna politika glede osebnih podatkov podjetju lahko prihrani milijone, raziskava, objavljena v Harvard Business Review BYOD – na kaj moramo biti pozorni, če delavci za delo lahko uporabljajo svoje naprave Pasti tehnologij prepoznave obraza, analiza Electronic Frontier Foundation Priročnik o GDPR – kako biti skladen, Hogan & Lovells

Vsebina članka je dostopna članom DPO Kluba.